Open post ตู้photobooth

ตู้photobooth กับงาน Prom Night

งานพรอม หรือ Prom Night คืองานเลี้ยง เต้นรำ เพื่อฉลองวันจบการศีกษา โดยผู้ชายจะแต่งชุดสูทเรียบร้อย และ ผู้หญิงจะแต่งชุดราตรี มีการประกวด King Prom and Queen Prom ในงานนั้นๆ โดยรุ่นน้องในโรงเรียนจะร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานให้กับรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาในปีนั้นๆ ถือเป็นงานที่สำคัญของนักเรียนในปีนั้นๆ งานพรอมจะเป็นงาน Party สนุกสนาน รับประทานอาหารเย็น ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และ สามารถ ใช้ ตู้photobooth เพิ่มความสนุกสานกับงานพรอมได้ โดย photoboothงานพรอม สามารถถ่ายกันได้สนุกสนาน 3 act โดยเปลี่ยนท่าทางได้ตลอด ถ่ายรูปจาก photoboothงานพรอม แล้วได้รับรูปไม่พอ ยังสามารถส่งไปหาเพื่อนง่ายๆ โดย Scan QR code บนหน้าจอ จากนั้น ได้รับไฟล์ ดุ๊กดิ๊กไปทันที งาน Prom Night เป็นงาน สังสรรค์ เต็มไปด้วยความสนุกสนาน ยังไม่สามารถรับรูปไปได้ในทันที พร้อมกับ...

Scroll to top